מיטונג

 

זונטאג שלח תשע”ח

בולעטין 3

היינט אין אווענט אום זייגער צען, וועט בעז”ה פארקומען א פאבליק מיטונג אין בית המדרש אויף טשערי קארט, ווי פארשטייער פון די דיוועלאפער’ס אפיס און פון די מענעדשמענט אפיס וועלן אויפטרעטן אויסצושמועסן און איבערגעבן וויכטיגע פרטים איבער די געגענט.

דערנאך וועט זיין א געלעגנהייט פארן ציבור צו פרעגן סיי וועלכע פראגע’ן בנוגע אונזער שכונה.

מיר האפן אז די אסיפה וועט זיך אנהויבן זייער פונקטליך בעז”ה.

וועד בעלי בתים